Priser

Tarif gældende fra den 1. jan 2019 til den 31. dec. 2019

Alle priser er inkl. 25 % moms

1. Parcelhuse, tæt/ lave boliger og stuehuse (med ét stik pr. boligenhed)

 

 Variabel afgift:

 0,475

 kr. pr. kwh

 Fast afgift 0 - 250 m2:

 4.500

 kr. pr. år

 

 

 

2. Øvrige boliger, offentlige bygninger og erhvervsbygninger:

 Variabel afgift:

 

 

 

 0,475

 kr. pr. kwh

 Fast afgift:

 0 -

 250

 m2

 4.500

 kr. pr. år

 

 250 -

 1000

 m2

 33,84

 kr. pr. m2

 

 1000 -

 5000

 m2

 25,38

 kr. pr. m2

 

 5000 -

 10000

 m2

 16,92

 kr. pr. m2

2A. Specielle erhvervsbygninger

Fuld variabel afgift                                                           0,95  kr. pr. kwh

Denne tarif kan kun anvendes sammen med normaltarif til erhvervsbygninger pkt. 2, og kun på de bygninger, som har begrænset varmebehov, der kan / må afbrydes.Forbruget registreres på særskilt måler.

Anvendelse af denne tarif, skal godkendes af bestyrelsen for Jægerspris Kraftvarme.

Motivationstarif: Gælder for alle installationer

Ved fremløbstemperatur over 65 grader (årsgennemsnit)

For hver grad returtemperaturen (årsgennemsnit) er under 30 grader, fratrækkes 1% af varmeforbruget.
For hver grad returtemperaturen er over 37 grader, tillægges 1% af varmeforbruget, dog maksimalt 10%.

Ved fremløbstemperatur under 65 grader (årsgennemsnit)

Grænserne for fradrag og tillæg bliver ½ grad højere for hver 1 grad fremløbstemperaturen kommer under 65 grader.

På vores hjemmeside er motivationstariffen uddybet. 

3. Tilslutningsbidrag

 Investeringsbidrag:

 500,00

 kr.

 

 1. Stikledningsbidrag:
     Nye huse

 45.000,00

 kr

 For max. 20m stik, regnet fra skel

 

 

 

 Udover 20m, er prisen kr. 1.125  pr.m

 

 

 

 (max effekt 80 kw)

 2.Stikledningsbidrag
    ved konvertering:

 

 0,00

 kr

 For konvertering af eksisterende anlæg. (olie eller el varme)

Prisen er gældende for max 20m stikledning regnet fra skel.

 

 

 

 Udover 20m, er prisen kr. 1.125pr.m

 

 

 

 (max effekt 80 kw)

 3. Byggemodning:

 Efter regning

 

 Værket opkræver byggemodningsbidrag, ved udstykninger af nye områder.

Bidraget opkræves af grundudstykkeren.

Bidraget skal dække værkets omkostninger til etablering af gadeledninger i nye udstykningsområder.

4. Gebyrer

Første rykker

100,00

 kr.

5 dage efter forfald

Anden rykker, inkassoskrivelse

100,00

 kr

15 dage efter forfald

Flytteopgørelse

 65,00

 kr

 

Lukning for varmen

 375,00

 kr

Inde i ejendommen

Åbning for varmen

 375,00

 kr

Inde i ejendommen

 

 

 

 

5. Renter

Ved for sen indbetaling opkræves der renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

6. Betalingsbetingelser.

Investeringsbidraget forfalder til betaling ved kontraktens underskrivelse, og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

Stikledningsbidraget betales forud, og fastsættes i forhold til tidspunktet for tilslutning af måler.

Variabel afgift opkræves månedsvis forud i 4 lige store rater(á conto) efter skønnet forbrug og opgøres efter udgangen af regnskabsåret på basis af forbrugt varme i henhold til fjernvarmeselskabets energimåler, opsat hos forbrugeren.

Fast afgift opkræves á conto sammen med den variable afgift med 1/4 pr. rate, forbrugeren har været tilsluttet / har kunnet modtage varme.

7. Leveringsbetingelser.

Husinstallationer må ikke tilsluttes fjernvarmenettet uden forudgående godkendelse af varmeværkets driftsbestyrer.

Se iøvrigt selskabets standargleveringsaftale.